10 KASIM ATA’MIZI GURURLA ANIYORUZ.
10 Kasım 2016
ICAO İNGİLİZCE LEVEL SINAVI 29.03.2017 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR
17 Mart 2017

27 NİSAN 2017 / 12.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI  EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
12. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Vakfımızın 12. Olağan Genel Kurul toplantısını icra etmek maksadıyla 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 11:00 de Pilotlar Vakfı binasında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapılacaktır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İkinci toplantı bir hafta sonra mevcudun iştiraki ile 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 11:00 de ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ ALİ SÜRMEN toplantı salonunda yapılacaktır. İkinci toplantıda karar nisabı; toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacaktır.

Üyelerimizin toplantıya katılmalarını arz ederiz.
Not: Toplantı tarihinden asgari 15 gün önce aşağıda yazılı hususlar Vakıf merkezindeki divanhaneye talik olunarak Mütevelli Heyet Üyelerinin ve ilgililerin tetkikine arz edilir.(Vakıf Senedi/ Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantıları /Madde 8)
Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı Yönetim Kurulu Adına

Hüseyin BELPINAR
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1-Açılış, yoklama, saygı duruşu,
2-Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi,
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4-Bilanço ve Gelir/Gider raporunun okunması,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması,
6-Vakıf İştiraklerimizin durumunun ve projelerin görüşülmesi,
7-Yönergelerin güncellenmesi,

8-Vakıf Senedinde yapılacak  değişiklikle ilgili Yönetim Kurulu tekliflerinin  görüşülmesi,
9-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
10- Yeni Yönetim Kurulu adaylarının sunumu,
11-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asli ve Yedek Üyelerinin seçimi,
12-Dilek ve temenniler,
13-Kapanış


Sayac
Pilotlar Vakfı