MİSYON:

Faaliyet alanları ve hizmet kalitesiyle tanınan bir kurum seviyesine ulaşıp, iştirakçilerinin ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap veren, çözümler geliştiren, güven teşkil eden, daha dinamik, daha güçlü bir Vakıf olarak, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

VİZYON:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmada iştirakçilerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini karşılamak, teknolojik gelişmeler ve yeniliklerle destekleyerek, hızlı ve adil şekilde yardımda bulunulmasını sağlamak, sektörel ve kurumsal gelişmeleri yakından takip ederek, hizmetleri ve kalitesini daha iyi seviyelere taşımak, hizmet ağını genişletmektir.

HİZMET KALİTEMİZ:

  • Gerekli teknolojik alt yapıyı kullanarak, iştirakçilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini hızlı ve adil şekilde karşılamak.
  • İştirakçilerimize ait tüm bilgileri güncel tutmak.
  • Yetenekli, güler yüzlü ve uzman personel istihdam ederek, iştirakçilerin memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

HEDEFLERİMİZ:

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kapsamında hizmetlerimizi en iyi seviyeye ulaştırmak ve sürekli geliştirmektir.
  • İştirakçilerimizin koşulsuz memnuniyetinin sağlanması için çabalamaktır.
  • İştirakçilerimize eşit mesafede, aynı hizmet kalitesinde tüm taleplere azami cevap veren olmaktır.
  • İştirakçilerimize verdiğimiz hizmet miktarını ve çeşitliliğini artırmaya yönelik yeni projeler üretmek, yeni kaynaklar yaratmaktır.
  • İştirakçilerimizden gelen öneri, istek ve şikayetlerin doğrultusunda, çalışanlarımızın performansını daha ileriye götürmektir.
  • Tüm vakıf hizmet ve yardımları içinde fark yaratıp, sektörde saygınlığımızı en üst noktaya taşımaktır.
  • Sivil Havacılık sektöründeki tüm pilotlara ulaşarak vakıf iştirakçimiz olmalarını sağlamaktır.

TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI
EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
13. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Vakfımızın 13.Olağan Genel Kurul toplantısını icra etmek maksadıyla 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10:00 da Pilotlar Vakfı binasında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapılacaktır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İkinci toplantı bir hafta sonra mevcudun iştiraki ile 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10:00 da İstanbul Bahçelievler Yenibosna Sanayi Caddesi No.9’da bulunan GORRION Hotel Kız Kulesi salonunda yapılacaktır. İkinci toplantıda karar nisabı; toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılmalarını arz ederiz.
Not: Toplantı tarihinden asgari 15 gün önce aşağıda yazılı hususlar Vakıf merkezindeki divanhaneye talik olunarak Mütevelli Heyet Üyelerinin ve ilgililerin tetkikine arz edilir.(Vakıf Senedi/ Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantıları /Madde 8)
Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı Yönetim Kurulu Adına

Kemali Bülent EDALI
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1-Açılış, yoklama, saygı duruşu,
2-Divan Başkanı ve Üyelerinin seçimi,
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4-Bilanço ve Gelir/Gider raporunun okunması,
5- Denetim Kurulu raporunun okunması,
6-Vakıf İştiraklerimizin durumunun ve projelerin görüşülmesi,
7-Yönergelerin güncellenmesi,
8-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
9- Yeni Yönetim Kurulu adaylarının sunumu,
10-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asli ve Yedek Üyelerinin seçimi,
11-Dilek ve temenniler,
12-Kapanış

Pilotlar Vakfı